skip to Main Content
01252 338765 info@bccuk.org

चिया पिँउदा पढ्ने मन्त्र

  • News
चिया पिँउदा पढ्ने मन्त्र

चिया पिँउदा पढ्ने

साङ्गे थम्चे दुईपी कु। 

दोर्जे जिन्पी ङोवो ञी।  

कोन्छ्योग सुम्गी चावा ते।

लामा नम्ला छ्योपा बुल।

Back To Top
error: Content is protected !!